Woensdag 18 Januari 2017

Wie wat waar

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gereformeerde kerk van Winsum e.o.

Wie zijn wij

De Gereformeerde Kerk Winsum e.o. is opgericht in 1887. De gemeente heeft momenteel ongeveer 230 leden.
We werken veel samen met de hervormde streekgemeente Lank Meamert (Winsum, Baard en Easterlittens). Gewoonlijk is er iedere zondagmorgen om 9.30 uur een kerkdienst. Door de week zijn er ook verschillende aktiviteiten: onder meer gespreksgroepen, katechisatie, groothuisbezoek, alphacursus en jeugdclubs. Naast de kerkenraad, de jeugdraad en het college van kerkrentmeesters dragen verschillende commissies zorg voor deze aktiviteiten: onder meer de kindernevendienstleiding, huiskatecheten en clubleiding, de missionaire werkgroep, werkgroep kerk en eredienst en commissie gesprekskringen.

De kern van ons gemeente zijn

Wat wij zien als de kern van ons gemeente-zijn:

a. Gods woord in het midden:
Wij willen een gemeente zijn waar Gods woord in het midden staat als richtingwijzer van ons leven en geloven.

b. Zorgzaam en enthousiast:
Wij willen een gemeente zijn die iets uitstraalt: een goede sfeer, enthousiasme, saamhorigheid, openheid, blijdschap, warmte, levendigheid, liefde, respect, eerlijkheid, zorgzaamheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

c. Opbouwend en inspirerend:
Wij willen een gemeente zijn waar mensen rust kunnen vinden en inspiratie opdoen, waar mensen in hun geloof worden opgebouwd en versterkt en van elkaar leren, door kerkdiensten, bijbelstudie en gebed, aandacht voor en gesprek over levensvragen, door het samen bespreken, belijden en beleven van het geloof.

d. Openheid zonder oppervlakkigheid:
Wij willen een gemeente zijn die open en laagdrempelig is, een gemeente waar mensen zich thuis kunnen voelen. Maar dan wel zonder te vervlakken en mét behoud van de eigen identiteit. Een gemeente die dienend in de wereld staat en op een positieve manier betrokken is bij (de eenheid van) het dorpsleven.

 

 

Adressen

KERKGEBOUW / POSTADRES
Gereformeerde kerk Winsum fr e.o.
Spannumerdyk 5
8831 XX  WINSUM (FR)

Klik op het plaatje om een route uit te stippelen met Highslide JSGoogle maps..

PREDIKANT:

Ds. G. Feddes

Op woensdag en donderdag is zij aanwezig op haar werkplek in de kerk
en is zij te bereiken op: 06-16148428.
Mocht zij niet op haar werkplek aanwezig zijn, dan is zij in het dorp aanwezig.
KONTAKTADRES KOSTERIJ
mevr. Tietsya van Wieren
Kleasterdyk 23
8831 XA WINSUM (FR)
0517-342177

 Diverse mailadressen:

 

www.psychopastoralehulp.nl

Voor christelijke hulp( therapie of focussen) bij psychische of psychosociale problemen zoals depressie, angst, identiteitsvragen, relatieproblemen etc.

Als christen raken dit soort problemen vaak ook aan de geloofsbeleving. Het is dan belangrijk hulp te kunnen vinden die vanuit Bijbelse principes wordt verleend.
De gesprekken vinden plaats in de Annatsjerke
 

 ANBI gegevens en beleidsplannen

ANBI Document Kerk in cijfers 2014-2015 

Beleidsplan Anna Tsjerke

ANBI Document Diaconie

Beleidsplan Diaconie

JM